Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88

Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88

Si Émod ditewak ku polisi gara2na disangka teroris, pedah beungeutna persis pisan jeung beungeut teroris nu aya dina berita2. Tuluy diasupkeun ka penjara.

Hiji waktu si Émod narima surat ti bapana, kieu eusi na:

“Kémod.., bapa th geus kolot, jaba ayeuna tereh usum melak jagong deuih, manéh kalahkah cicing di penjara, euweuh manéh mah moal aya nu mantuan bapa macul di kebon jagong atuh!”

Saminggu ti harita, Si Émod tuluy ngabales surat na :

“Pa.., omat kebon ulah waka dipaculan atawa dipelakan jagong! OMAT PISAN ULAHH !!  Soalna uing ngaruang senjata jeung pelorna di kebon eta pa!! ” Ceuk si Émod dina eusi suratna

Singhoreng, surat balesan ti si Émod ku petugas penjara disensor heula, atuh.. Jadi paciweuh, tuluy ngabejaan tim Densus 88,
Isukna, datang sa peleton Densus 88 ti Mabes Polri ka imah bapana si Émod, teu loba omong deui tuluy langsung ka kebonna, kabeh kebon dipaculan nepikeun ka sapoe jeput, sore na sanggeus tim Densus baralik, bapa si Émod ngirim deui surat.

“Émod, tadi aya tim Densus 88 cenah mah neangan bedil maneh nu diruang di kebon, tapi teu kapanggih bedil na ge, bapa ayeuna kudu kumaha Mod? Ciyus bapa mah Reuwas Mod!!”

Si Émod ngabalesan deui suratna,

“Halahh!! Si bapa siga ABG wae.. Make jeung ciyas ciyus sagala rupa! Geuleuh ah!!  Ayeuna mah kieu we pa.., pan Densus 88 geus mangmaculkeun kebon bapa..  Sok ayeuna mah geura pelakan jagongna.., kade poho nganuhunkeun ka Densus sabab geus daek macul dikebon bapa”

Petugas Rutan nu nyensor deui suratna langsung ngagoak bari ngacak-ngacak tikotok.

 

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page