Ulah Sok Ngomong Kasar

Ulah Sok Ngomong Kasar

Kacaritakeun aya hiji aki-aki beuki pisan ngomong kasar, cenah. Teu ka budak teu ka saumuran, beletak-beletak wé make babasan kasar. Hiji waktu manéhna nguseup di walungan. Geus aya kana tilu jamna nguseup can beubeunangan lauk hiji-hiji acan. Teu lila, aya budak leutik ngaliwat ka deukeut si Aki, terus tatanya: Budak: “Nuju naon, Aki…?” Si Aki: …

Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88

Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88

Si Émod ditewak ku polisi gara2na disangka teroris, pedah beungeutna persis pisan jeung beungeut teroris nu aya dina berita2. Tuluy diasupkeun ka penjara. Hiji waktu si Émod narima surat ti bapana, kieu eusi na: “Kémod.., bapa th geus kolot, jaba ayeuna tereh usum melak jagong deuih, manéh kalahkah cicing di penjara, euweuh manéh mah moal aya …

Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda

Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda: ATM: Artos Tina Mesin SMS: Susuratan Mani Saeutik MMS: Mangrupa-rupa Macem Susuratan PVC: Pipah Varanti Cai PIN: Pribados Idéntitas Nomer KO: Kéok Ogé HP: Haréwos Patebih FB: Fameunteu Buku DP: Duit Pamanjer CCTV: Caméra Cicing Tiluhureun Vanto L: Logor M: Meujeuh S: Sereg XL: Xacida Logorna SOS: …