Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda

Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda:

ATM: Artos Tina Mesin
SMS: Susuratan Mani Saeutik
MMS: Mangrupa-rupa Macem Susuratan
PVC: Pipah Varanti Cai
PIN: Pribados Idéntitas Nomer
KO: Kéok Ogé
HP: Haréwos Patebih
FB: Fameunteu Buku
DP: Duit Pamanjer
CCTV: Caméra Cicing Tiluhureun Vanto
L: Logor
M: Meujeuh
S: Sereg
XL: Xacida Logorna
SOS: Salametkeun Ogé Sadaya
VIP: Venting Ieu Pisan
VVIP: Vang Ventingna Ieu Pisan.
CD : Calana Dijero
OTW : Oh Tungguan Weh
OTW TKP : Oh Tungguan Weh Tepi Ka Paeh….
?????

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page