Home  /  Bahasa Sunda  / Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda

Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda


Istilah-Istilah Bahasa Inggris anu sabenerna tina Basa Sunda:

ATM: Artos Tina Mesin
SMS: Susuratan Mani Saeutik
MMS: Mangrupa-rupa Macem Susuratan
PVC: Pipah Varanti Cai
PIN: Pribados Idéntitas Nomer
KO: Kéok Ogé
HP: Haréwos Patebih
FB: Fameunteu Buku
DP: Duit Pamanjer
CCTV: Caméra Cicing Tiluhureun Vanto
L: Logor
M: Meujeuh
S: Sereg
XL: Xacida Logorna
SOS: Salametkeun Ogé Sadaya
VIP: Venting Ieu Pisan
VVIP: Vang Ventingna Ieu Pisan.
CD : Calana Dijero
OTW : Oh Tungguan Weh
OTW TKP : Oh Tungguan Weh Tepi Ka Paeh….
?????

Comments

comments

Related Post


Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88
Dongeng Mang Émod Jeung Dénsus 88

Si Émod ditewak ku polisi gara2na disangka teroris, pedah beungeutna…

Ulah Sok Ngomong Kasar
Ulah Sok Ngomong Kasar

Kacaritakeun aya hiji aki-aki beuki pisan ngomong kasar, cenah. Teu…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *